Category: آسیب شناسی روانی

وقتی فرد معتاد یا الکلی تصمیم می گیرد و تلاش می کند که اعتیادش را کنار بگذارد به میزان زیادی نسبت به آینده خوشبین است و فکر می کند با قطع ماده مخدر دارو و یا الکل همه چیز به سمت مثبت و بهبود تغییر می کند. او تصور می کند که زندگی که سالها او و خانواده اش را به استیصال رسانده است با کنار گذاشتن اعتیاد تغییر کرده و همه چیز به سمت رشد و پیشرفت می رود. با کمال تاسف کنار گذاشتن ماده یا رفتار اعتیاد آور صرفا اولین کام ترک اعتیاد و روند بهبودی است. این در حالی است که برای بهبودی کامل و دست یابی به زندگی سالم و عاری از دشواری های ناشی از اعتیاد این قدم به تنهایی کافی نیست و این اولین گام در راهی طولانی و پرچالش و البته پیش رونده است. اگر فرد معتاد به دنبال کنار گذاشتن ماده مورد اعتیاد و یا رفتاد های اعتیاد آور تلاشهای جانبی برا توانبخشی و بهبودی را دنبال نکند در فرایند شفا شکست می خورد. زیزا کنار گذاشتن اعتیاد به تنهایی نمی تواند آن گونه که فرد معتاد انتظار داشت به او حسی از شادمانی و احساس خوب بدهد در این مرحله است که فرد دچار سندرم اعتیاد خشک می شود
اعتیاد خشک چیست؟ ریشه این واژه در برنامه ترک اعتیاد دوازده گام است و اولین بار در مورد کسانی به کار گرفته شد که اگرچه مواد مخد یا لککل را کنار گذاشته بودند ولی هنوز هم به لحاظ روانی و فکری درگیر اعتیاد هستند. در این صورد فرد ترک کننده به جای این که از ترک خود لذت ببرد و به زندگی سالم برگردد دچار خشم و عصبانیت زیاد است. رفتار این افراد مانند کسانی است که در زندان اسیر هستند تنها تغییری که در این افراد رخ داده است این است که دیگر مواد مصرف نمی کنند یا الکل نمی نوشند ولی دیگر جنبه های زندگی آنها درست مانند زمانی است که درگیر اعتیاد بودند. این افراد در گروههای ۱۲ گام چنین نعرفی می شوند که اگر چا این افراد ممکن اس حتی برای یک سال باشد که لب به مشروب نزده باشند ولی نسبت به وضعیت خود به اندازه کافی هشیار نیستند
نشانگان اعتیاد خشک هرکسی ممکن است حال روزش تغییر کند وگاهی زیاد خوشحال نباشد ولی معتادان خشک در دور باطل و تکراری حال بد گیر افتاده اند. علایم این سندرم به قرار زیر است:
– ادامه رفتار ناسالم: به ختطر عدم رضایت از سیر بهبودی ممکن است رفتار نامطلوب دیگری در این افراد شکل گرفته و ادامه یابد
– احساس تنهایی و عدم علاقه به فعالیتهایی که بتوانند وقت خودرا پر کنند. آنها تلاشی برای بهبودی و جایگزینی سرگرمی های دیگر نمی کنند
– انکار: مانع بزرگ سر راه بهبودی این افراد این است که مشکل خود را انکار کرده بنا براین در سدد گرفتن بر نمی آیند و یا هر کمکی را رد می کنند لذا در احساس بدبختی گیر می افتند
– فانتزی در مورد زمان اعتیاد: این افراد بعد از قطع ماده مورد مخدر فراموش می کنند که در زمان اعتیاد چه زندگی فلاکت باری داشتند آنها تنها لحظات لذت بخش آن روزها و به یاد می آورند که این امر باعث می شود که دچار خشم شده و هوشیاری آنها را نسبت به وضعیتشان به تاخیر می اندازد
– احساس دلسوزی برای خود: راد درمان بسیار دشوار و چالش بر انگیز است و ضمن روبه رویی با مشکلات گاهی این افراد احساس می کنند سرشان کلاه رفته
– اعساس اعتماد بیش از حد به خود: گاهی این افراد کنار گذاشتن الکل، ماده مخدر و یا رفتار اعتیاد آور را خیلی بزرگ فرض می کنند و با توهم این که چون قدرت کنار گذاشتن اعتیاد را داشته اند پس بقیه راه را هم خودشان و به تنهایی می توانند طی کنند از دیگران کمک نمی گیرند.
– در گیری در رفتارهای غیر اخلاقی: سرخوردگی و فشار از ترک و عدم جایگزینی رفتارهای سالم منجر به گرایش به رفتارهای ناسالم و غیر اخلاقی می شود که در نهایت وضعیت آنها را بحرانی تر می کند
در نهایت این که: آگاهی نسبت به این سندرم و شناخت علایم آن می تواند به فرد درگیر و نزدیکان او کمک کند که مسیر شفا را با صدمه و هزینه کمتری طی کنند و بهتر به نتیجه مورد نظر دست یابند. ازآنجایی که اعتیاد معلول عوامل زیادی بوده و شفای کامل و رسیدن به سلامتی نیاز مند از بین رفتن آن عوامل و آموزش مهارتهای جدید است لذا فرد درگیر نیاز به در یافت کمکهای جانبی از جمله گروههای حمایتی، مشاوره و خانواده درمانی هستند. اگر فرد درگیر به تنهایی بخواهد صرفا با کنار گذاشتن الکل، مواد مخدر و یا رفتار اعتیاد آور اقدام به ترک کند احتنال ابتلا به سندرم اعتیاد خشک در او بالا می رود همچنین ممکن است به دلیل فشارهای ناشی از این سندرم دوباره به مرحله قبل یعنی اعتیاد برگردد.