شکل گیری رفتارهای خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

در شماره قبل عنوان شد که خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب...

خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب می رسانند در افرادی که...

انواع PTSD و راههای کمک و درمان

آسیب شناسی روانی

چنانکه پیشتر عنوان شد، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانی است که می تواند پس از تجربه و یا مشاهده حادثه...

اختلال استرس پس ازسانحه یا PTSD و انواع آن(1)

آسیب شناسی روانی

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانپزشکی است که می تواند پس از...

الگوهای ارتباطی

عشق و رابطه

یکی از شایعترین علل مراجعه به مشاوره و درمان وجود مشکلات ارتباطی است به طوری که جمله "ما نمی توانیم با هم گفتگو کنیم"...

مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه

آسیب های کودکی, فرزندپروری, کارگاه

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه (اینترنت، بازی های کامپیوتری و موبایل) Managing kid’s...

نو اندیشی های معاصر

تحلیلهای روانشناختی

تحلیلهای بالغانه یا بالغی آلوده به والد دیدگاه تحلیل رفتار متقابل رویکردی جامع به مسایل انسانی است که می تواند جنبه های...

هنر جدال دوستانه

عشق و رابطه

بعضی ها عقیده دارند که یک زندگی زناشویی شاد و سالم از هر گونه جنگ و جدالی خالی است و در آن هیچ گونه بحث و مشاجره ای...

عشق پایدار

عشق و رابطه

دیگر مانند گذشته "عشق" یک مفهوم رمز آلود نیست که نتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. اکنون در سایه مطالعات علمی می توان...

نخبگان ناخشنون

تحلیلهای روانشناختی

چرا بسیاری از موفق ترین افراد گرفتار احساس تهی بودن و تنهایی هستند؟ بسیاری از افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند...

Pages