مدیتیشن (آرام بخشی) برای کودکان

سلامت روان, فرزندپروری, تصویری

خودکشی در کمین جوانان کانادایی

آسیب شناسی روانی

امروز در کانادا حدود 11 نفر زندگی خود را با خودکشی پایان خواهند داد. علاوه بر این، تقریبا 210 نفر دیگر تلاش خواهند کرد...

ماری جوانا و احتمال بیماری های روانی در نوجوانان

آسیب شناسی روانی

حتی مصرف کوتاه مدت ماری جوانا باعث اختلال درعملکرد مغز شده و ممکن است این آسیب تا دوران بزرگ سالی هم ادامه داشته باشد...

Pages