کارگاه آموزشی درمان رابطه

سلامت روان, عشق و رابطه, کارگاه

مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه

آسیب های کودکی, فرزندپروری, کارگاه

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه (اینترنت، بازی های کامپیوتری و موبایل) Managing kid’s...

کارگاه نمایشنامه زندگی

کارگاه

کارگاه نمایشنامه زندگی Life Script workshop می توانید نویسنده و کارگردان نمایشتامه زندگی خود باشید نمايشنامه زندگي...

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان

کارگاه

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان Children Behavior Modification پدر و مادر عزیز: فرزند پروری دانش و مهارتی...

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین)

کارگاه

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین) Emotional Intelligence Training For Parenting آموزش هوش هیجانی اساس...

کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاه

کارگاه تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis TA

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه

کارگاه

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه Essential Steps to more Love and Intimacy عشق...

کارگاه تیپ شناسی

کارگاه

کارگاه تیپ شناسی Personality Types آنچه در این کارگاه می آموزید می آموزید به قرار زیر است: ارزیابی و تشخیص تیپ شخصیتی...

کارگاه آموزشی برای افرادی که در جستجوی ازدواج یا رابطه پایدار هستند

کارگاه

کارگاه آموزشی برای افرادی که در جستجوی ازدواج یا رابطه پایدار هستند Dating, Love and Relationship Workshop این که...

Pages