انواع عادتهای خود تخریبی

آسیب شناسی روانی

روانشناسان بر این باورند که رفتارهای خود تخریبی می تواند به عنوان مکانیسم مقابله ای برای رویارویی با استرس ، فشار،...

شکل گیری رفتارهای خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

در شماره قبل عنوان شد که خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب...

خود تخریبی یا خشونت علیه خود

آسیب شناسی روانی

خود تخریبی یعنی آسیب رسانی داوطلبانه به خود. گاهی اوقات انسانها کارهایی می کنند که به خود آسیب می رسانند در افرادی که...

انواع PTSD و راههای کمک و درمان

آسیب شناسی روانی

چنانکه پیشتر عنوان شد، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانی است که می تواند پس از تجربه و یا مشاهده حادثه...

اختلال استرس پس ازسانحه یا PTSD و انواع آن(1)

آسیب شناسی روانی

اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیست؟ اختلال استرس پس از سانحه یا PTSDنوعی اختلال روانپزشکی است که می تواند پس از...

نخبگان ناخشنود

آسیب شناسی روانی

چرا بسیاری از موفق ترین افراد گرفتار احساس تهی بودن و تنهایی هستند؟ بسیاری از افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند...

خود شیفته‌های مرزی یا مرزی‌های خود شیفته

آسیب شناسی روانی

آیا تا به حال این احساس را داشته اید که خودتان یا یکی از نزدیکانتان یک خود شیفته مرزی هستید؟ بیایید با هم نشانه های این...

اختلال شخصیت مرزی خاموش

آسیب شناسی روانی

سارا هرگز شبیه کسی نبود که بتوان او را برون گرا نامید او فردی بود نظاره گر بود و گوش دهنده. شاید بتوان گفت که او به...

اختلال انفجاری متناوب

آسیب شناسی روانی

اختلال انفجاری متناوب یک اختلال رفتاری است که با طغیان ناگهانی خشم آغاز شده و به دنبال آن واکنش نامناسب و بیش از حد...

سندرم اعتیاد خشک

آسیب شناسی روانی

وقتی فرد معتاد یا الکلی تصمیم می گیرد و تلاش می کند که اعتیادش را کنار بگذارد به میزان زیادی نسبت به آینده خوشبین است و...

Pages