بحران نیمه راه زندگی

عشق و رابطه

این بحران بخشی از فرایند پختگی شخصیت انسان است که بین سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی رخ می دهد. در این سنین افرادنوعی انتقال عاطفی...

طلاق، آخرین راه

عشق و رابطه

طبق آمارهاي جهانی در حال حاضر، همه کشورها از جمله ايران شاهد روند رو به رشد پدیده طلاق است. بنا به دلایل گوناگون درصد...

Pages