مرزها یا پوسته روانی - 1

آسیب های کودکی

مرز به واقع حس خود بودن است آن ادراکی است که چگونگی تفاوت فیزیکی، عقلی، عاطفی و معنوی ما از دیگران را مشخص می­سازد....

پیش نویس زندگی - 2

آسیب های کودکی

در بخش اول عنوان شد که ما داستان زندگیمان را خودمان می نویسیم. محتوای این داستان شامل آن چیزی است که بر ما گذشته و آنچه...

پیش نویس زندگی - 1

آسیب های کودکی

ما داستان زندگیمان را خودمان می نویسیم. محتوای این داستان شامل آن چیزی است که بر ما گذشته و آنچه برما خواهدگذشت. نگارش...

ریشه‌های ترس از ترک و جدایی

آسیب های کودکی

در مورد ترس از جدایی و و ترک قبلا بحث شده است. این نوشتار بر آن است که علت بروز این ترسها را مورد بحث و بررسی قرار دهد...

کودک زخم خورده امروز، بیمار روانی اجتماعی فردا

آسیب های کودکی

اخیرا شبکه های اجتماعی شاهد انتشار اخباری در زمینه آزارهای جسمی، روانی و جنسی کودکان در ایران بودند که با سرپوش گذاری و...

خانه‌ای که دیگر امن نیست

آسیب های کودکی

خانواده به مفهوم وسيع و اخص آن مي تواند خواستگاه اعضاي خويش باشد و پناهگاه آنان قرار گيرد، نهادي باشد با احكام و سلسله...

Pages

  • 1
  • 2